Choroby metaboliczne

Choroby metaboliczne są efektem zaburzeń przemiany różnych związków chemicznych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Mogą one dotyczyć wielu układów – część z nich powoduje jedynie ograniczenia żywieniowe, inne – zaburzają pracę narządów wewnętrznych, jeszcze inne ograniczają funkcjonowanie psychofizyczne, a nawet prowadzą do śmierci.

Choroby metaboliczne – jakie występują najczęściej?

Lista chorób metabolicznych jest naprawdę długa. Znajdują się na nich zarówno często występujące schorzenia, jak cukrzyca, hiperlipidemia, dna moczanowa czy osteoporoza, ale także choroby spotykane rzadziej, np. galaktozemia, porfiria, choroba Wilsona czy choroba Pompego.

Choroby metaboliczne – jak diagnozować?

Diagnostyka chorób metabolicznych obejmuje głównie liczne badania oraz testy laboratoryjne, często poparte badaniami specjalistycznymi, dotyczącymi – w zależności od rodzaju choroby – np. funkcjonowania poszczególnych narządów, oceny gęstości kości (densynometria), pracy układu krążenia itp. W niektórych przypadkach konieczne są testy genetyczne, które pozwalają wykryć obecność mutacji będących przyczyną poszczególnych schorzeń.

Choroby metaboliczne – jak leczyć?

Leczenie chorób metabolicznych wymaga wielokrotnie współpracy specjalistów z różnych dziedzin: diabetologów, hepatologów, ortopedów, kardiologów, gastrologów itp. Terapia może obejmować m.in. odpowiednie postępowanie dietetyczne (eliminacja lub modyfikacja w diecie składnika, którego metabolizm jest zaburzony), a także leczenie farmakologiczne, objawowe itp.

Leczenie chorób metabolicznych w CM Białołęka

Kompleksową diagnostyką i leczeniem chorób metabolicznych zajmujemy się w CM Białołęka przy ul. Książkowej 9 w Warszawie – zapewniamy opiekę doświadczonych lekarzy różnych specjalności, w tym dietetyka, a także dostęp do nowoczesnych badań oraz sprzętu diagnostycznego.

Leczenie chorób metabolicznych na NFZ i prywatnie

Z konsultacji i badań ukierunkowanych na diagnostykę oraz leczenie chorób metabolicznych w CM Białołęka można skorzystać zarówno na NFZ, jak i prywatnie.